Още снимки:
test

COVID-19 поставя на карта бъдещето на културно-събитийния бранш

27.03.2020 09.56

COVID-19 поставя на карта бъдещето на събитийно-развлекателния сектор, независимите артисти и на всички, ангажирани в културата по един или друг начин. Загубите от разрастващата се зараза само за дни са за милиони и тепърва ще нарастват.

БГНЕС потърси мнението на промоутъри, представители на независимата кино гилдия и на театъра, за да представи проблемите, много от които тепърва предстоят:

Цветелина Грозданова – Давидова, съ-основател и управител на Coco Agency – организатор на събития, концерти, фестивали, изложения, семинари, културни и образователни мероприятия в България и по света:

Компании като нашата се причисляват към малкия и среден бизнес – бизнеси, които разчитат изцяло на собствени сили и самофинансиране, а не на държавна подкрепа, и които всеки месец внасят десетки хиляди в държавата, посредством данъци, такси и осигуровки.

Последните седмици вниманието много активно се насочва към определени сектори в бизнеса, които са силно засегнати от наложените от правителството мерки за ограничаване разпространението на COVID-19 – и по-точно секторите туризъм, ресторантьорство, хотелиерство, транспорт – но сред най-силно засегнатите спада и събитийно-развлекателния сектор.

Разбираме, подкрепяме и изпълняваме приетите мерки, но от своя страна, ние също бихме желали да получим разбиране и подкрепа от държавата, тъй като бизнесът, ангажиран с организация на събития, е напълно блокиран.

До момента нашият сектор се асоциира основно с организациите и компаниите, занимаващи се с културни мероприятия – театър, кино, изложби, а също и със самоосигуряващите се лица, свързани с творческите професии.

Мащабът на засегнатите обаче е много по-голям. Събитийният сектор е огромна индустрия, ангажираща стотици хиляди лица и покриваща стотици компании, активни в следните сфери:

организация и управление на събития – търговски изложения, конференции, бизнес-форуми, симпозиуми и др.
организация и управление на културни мероприятия – концерти, фестивали, театрални постановки, изложби и всички, ангажирани с тях – артисти, агенти, сценаристи, режисьори, продуценти и др.
организация и управление на спортни мероприятия
организация и управления на образователни и развлекателни мероприятия
продажба и разпространение на билети за събития
зали, експо-центрове, локации и места за провеждане на мероприятия
технически изпълнители на събитийни продукции – компании, обезпечаващи технически събитията със сцени, звук, светлини, визуални ефекти
PR и рекламни компании, популяризиращи тези събития
Компаниите, работещи в нашия сектор, са предприели всички наложени и необходими спешни мерки, за да се съобразят с изискванията и наредбите на държавата и да дадат своя принос в тази обща борба.

За съжаление обаче, нашите бизнес-сфери са сред най-пряко засегнатите от стремглаво разрастващата се икономическа криза. Вече месеци, ефектът от поголовно разширяващия се обхват на вируса оказва влияние върху нашите бизнеси – всички договори са спрени или в етап на забавяне, поетапно се канселираха и отложиха стотици събития, продажбите на билети за събития спряха, в резултат на страха на посетителите от отлагане на събития. Последния месец и седмици обаче, работата ни е напълно блокирана предвид факта, че мерките за ограничаване на вируса налагат спиране и преустановяване на провеждането на всякакъв тип публични мероприятия. Само за пример, през последния месец нашата компания изгуби над 500 хил. долара, поради блокирани и неосъществени събития, които трябваше да се случат до края на май 2020 г.

По данни, изложени до момента в медиите, загубите в сектора от канселирани събития само до юни 2020 г. са над 7 млн. лева. Тук възниква и друг проблем – организаторите на събития, които са продали билети за тези мероприятия, не желаят да върнат парите от билетите на публиката, тъй като приемат ситуацията като форсмажор и очакват да получат шанс да проведат събитията си в рамките на година. От друга страна обаче, страните, които вече са получили плащания по тези събития – като зали за събития, изпълнители, технически компании и др., не желаят да върнат получените хонорари, защото също приемат ситуацията като форсмажор. Така се навлиза в един порочен кръг, в който всеки се стреми да запази полученото до момента възнаграждение, а крайните клиенти – публиката – не получава нищо, а вероятно няма и да получи, тъй като голяма част от компаниите по тази верига ще са принудени да обявят фалит до няколко месеца.

Друг пример – какво се случва с големите изложбени сектори и организаторите на търговски изложения и конференции, като например Интер Експо Център? Това са организации, в които са наети стотици лица на трудови договори, а в момента тези центрове и зали нямат възможност да дават нито помещенията си под наем, нито самите те да финансират дейността си, инициирайки събития в тези помещения.

Техническите изпълнители на събития, сред които Dinacord, Stagemasters, Хадад, SEG и редица други, които поддържат големи технически екипи, в момента също нямат възможност да осъществяват своята дейност. Същото се отнася и до маркетинговите агенции, които традиционно се занимават с популяризацията и рекламата на тези продукции.

В тази връзка, нашият бизнес се присъединява към исканията, изпратени към правителството до момента за предприемане на незабавни мерки за подкрепа на най-засегнатите от кризата бизнеси, предотвратяването на стотици фалити и оставянето на хиляди лица и семейства, ангажирани в сектора, без препитание, а именно:

Апелираме за:

предприемане на спешни мерки за подпомагане на бизнеса, в нашите сектори, сред които поемане от НОИ на поне 60% от разходите за заплати на служителите през идните месеци (съобразно обявените първи мерки в подкрепа на бизнеса и работниците, обявени от министъра на финансите);
осигуряване на безвъзмездни държавни или европейски субсидии за сектора, както в момента се случва в редица страни по света като Германия, Франция, Испания, Великобритания, Австралия и др.
гратисни периоди от минимум 2 месеца за изплащане на задължения и данъци към държавата, което включва: ДДС, осигуровки, данъци и такси на наети лица, данък печалба, дължими плащания към бюджетни организации, събиране на авансов данък печалба;
задължаване банките и банковите институции за предоставяне на гратисен период от минимум 3 месеца за изплащане вноските по бизнес кредити на юридически лица и организации, опериращи в нашите сектори
задължаване банките и банковите институции за предоставяне на гратисен период от минимум 3 месеца за изплащане вноските по жилищни кредити на физически лица и семейства, работещи в нашите сектори
компенсация на хората, които ще бъдат временно в отпуск поради блокиране дейността на техните работодатели, опериращи в изброените по-горе сектори

Христо Христозов, киноразпространител и фестивален организатор:

Сред негативно засегнатите в сферата на киното са разпространителите на филми, киносалоните и фестивалите. През март 2019 г. средноседмичният брой зрители е 70 000, а боксофисът (приходите от билети) достигат около 700 хил. лева седмично. Това означава, че относителните загуби от началото на предприетите мерки и затварянето на киносалоните през март 2020 г. са приблизително 1,5 млн. лева.

Най-уязвимата група обаче са фестивалите, предимно заради направените предварително многобройни разходи по организацията и обезпечаването на събитието. В частност, става дума за 24-ия София Филм Фест, който трябваше да се проведе от 12 март до 02 април, и 5-ото издание на фестивала за документално кино за изкуство Master of Art, планирано в рамките 09-30 април. И двете събития са с изключителен мащаб и имат свои издания в София, Пловдив, Варна и Бургас, като предлагат предимно ексклузивно съдържание (т.е. извън тях то не би достигнало до публиката).

Имайки предвид потенциалната невъзможност, а и по-скоро нежелано провеждане на събития и насрочване на премиери през летния сезон, по-нататъшното отлагане ще доведе до струпване през есента. Толкова голямо, че да създаде извънредна конкуренция, в която най-голямата опасност е комерсиалното да погълне арт съдържанието, ощетявайки по-малките и съответно най-уязвимите в бранша.

Положителна в момента е ситуацията единствено за стрийминг платформите и телевизиите, чието активно и платено ползване е единственият граждански механизъм за вливане на свежи средства в киноиндустрията. В този смисъл, единственият начин всички да излязат успешно от създалата се криза и многохилядната публика да получи своето е:

предвиждане на солидни възможности за държавна подкрепа за киноразпространители, киносалони и фестивали, както и за кинотворците;
максимално ограничаване и предвидени ясни санкции за онлайн пиратството;
търсене на иновативни подходи за предлагане и остойностяване на онлайн съдържание;
висока степен на сътрудничество и взаимопомощ между отделните творци и организации;
потенциално увеличаване на цената на билетите за кино през есента;
готовност от страна на потребителите да подкрепят горепосочените.

Go Marvel Creative Solutions, комуникационна агенция, профилирана в събитийно-развлекателния сектор – концерти, фестивали, обществени инициативи, спортни и аутдор масови мероприятия и др.:

От началото на обявяване на извънредното положение, впечатление прави, че за т.нар. Култура (всъщност събитийно-развлекателният сектор във всичките му форми и направления) съществуват определени разминавания във визията какво точно обхваща той, тоест какви са неговите мащаби. Масово в общественото съзнание този сектор се асоциира предимно с артисти, които работят на сцена и обезпечаването им би довело до разрешаване на възникналата форсмажорна ситуация в бранша. Важно е да се отбележи, че “Културата” изобщо не се изчерпва с дейността на самите артисти, независимо, в кой бранш оперират те – събитийно-развлекателният сектор е огромен сегмент, който, на годишна база регистрира обороти от милиони и осигурява прехрана (не само работни места, защото много от ангажираните в този бранш са самоосигуряващи се лица, притежаващи собствени юридически структури) на хиляди – освен творците и самите организатори, със замразена дейност се оказаха стотици други участници в процеса – от фирмите, ангажирани със самата продукция, логистика и техническо обезпечаване през маркетинговите агенции, платформи за продажба на билети, та чак до професиите, изпълняващи дейности на мястото на събитието – охрана, кетъринг, почистване и др.

С две думи, бранш, в който оперираха десетки хиляди хора, спря да функционира за дни, без възможността да се направят някакви конкретни прогнози за бъдещето.

Без да си позволяваме да изземваме функциите на съответните държавни органи в излъчване на ефективно решение за подкрепа на всички тези трудещи се, искаме да фокусираме вниманието върху някои интересни примери за решаване със ситуацията на европейско равнище: В Испания например, правителството прие финансово облекчение за заетите на свободна практика, които са загубили 100% от доходите си, помощ в размер на ? (660 евро) от новата минимална заплата, приета в сила от януари 2020. Но, ако загубите им са по-малки от 75% от техния среден месечен доход, то те трябва да продължат да живеят с дохода, който текущо си изкарват, заплащайки и съответните данъци и такси. Каталуния, като автономна област, дори създаде самостоятелен помощен фонд, който ще има за цел да раздаде над 4500 броя безвъзмездни субсидии още през април на хората със свободни професии в размер на 2000 евро всяка. Германското федерално правителство обяви, че ще отпусне колосален помощен пакет (750 милиарда евро) за креативния сектор в страната, който ще пострада най-много от епидемията, обосновавайки се така: “Трябва да използваме всяка възможност да създаваме добри неща в бъдещето. Поради тази причина, важи следното: артистите са не само незаменими, но и от първостепенна важност, особено сега.”, казва Министърът на културата Моника Грютерс.

Още един пример: включвайки в събитийно-развлекателния бранш като част от нашата работа и някои спортни събития, част от които също претърпяха отлагане за есента ( състезанието по планинско бягане и колоездене “Байк и рън за Чепън”), бихме се присъединили към колегите Христо Христозов и Цветелина Грозданова-Давидова в становището, че не само в културните мероприятия ще се наблюдава тежка среда и конкурентно натрупване, пагубно за всички въвлечени по описаната верига. За спортните мероприятия вместо пари от билети се налага връщане на пари от такси за участие, което рефлектира със забавяне във времето и последствия както за нас като маркетинг изпълнител, така и върху организаторите и подизпълнителите, ангажирани в логистиката на регистрационните платформи. Ето защо апелираме, браншът ни да се разглежда като много по-сложно структуриран и зависим от много повече променливи от чисто артистичния продукт.

Димитър Стефанов, Основател на Театър Корсар, режисьор и актьор:

“Кризата, получила се в следствие на COVID-19, е видима за почти целия свят. Както и в много други държави, така и в България, един от първите сектори, който почувства идващата приливна вълна, е културата, и с още по-голяма сила – Независимия Културен Сектор.

Спецификите на работа в този сектор, който е изграден от артисти на свободна практика (които не са на щат в държавни или общински културни институции) и организации, и сдружения, чиято дейност се осъществява на базата на временна проектна заетост, се явява огромно изпитание пред всички нас. Според вътрешно проучване и създаване на статистика, на базата на анкета в социалните мрежи (към 26.03 попълнена от над 640 човека и продължаваща до 29.03, работещи в театър, танц и пърформанс, музика, визуални и аудио-визуални изкуства, литература и превод, мениджъри и организатори в културата и др.), очакваните загуби до месец юни са в размер на около 7 милиона лева. Това поставя целият сектор пред опасността да изчезне от културния живот на страната.

Предложените от нас мерки към Министерство на културата са в създаването на Солидарен Социален Фонд, който да подкрепи всички оставащи без средства за препитание, поради кризата артисти, както и Кризисен Структурен Фонд в подкрепа на организациите и другите структури, работещи в независимия културен сектор. Финансирането им може да бъде осъществено, чрез различни инструменти за справяне с кризата. За целия сектор бързата реакция на Министерство на културата е от жизненоважно значение”.

Иван Шопов, електронен артист, продуцент и диджей:

Не мисля да се отказвам от това, което обичам да правя, даже напротив. Вече работя над нова идея за споделяне на културно съдържание, насочено към хората, които си седят вкъщи – нарича се Ambient city и съвсем скоро ще го представя официално.

Стриймингите на музиканти от цял свят, заляха интернет пространството в последната седмица в опит да запазят висок духа на хората, но това, което може да запази и нашия дух е подкрепата от публиката ни.

Да плащаш за концерт или парти, което не се случва пред теб и ти не участваш в него е доста абстрактно и трудно за възприемане от публиката. Затова смятам, че сега е моментът повече професионалисти в областта на изкуството да се ориентират в преподаването на техните идеи и умения, като по този начин публиката им ще има възможност да ги подкрепи и в замяна да получи градивни елементи за самоусъвършенстване и професионален опит.

Аз обичам да преподавам това, в което съм добър и от няколко години постоянно правя открити семинари с цел да се фокусирам все повече над преподаването. От 2 седмици насам започнах да водя курсове онлайн за програмата Ableton за начинаещи, като сега имам време да поема повече ученици и да сбъдна мечтата си, повече хора да се докоснат до магията на музиката. /БГНЕС

Днес+

Коментирай статията


Последни от Анализ
12:46
Ще удари ли COVID-19 и бизнеса с алкохол?
25 май 2020 г.
09:56
Ноам Чомски: Реакцията на САЩ на пандемията беше „фатално хаотична”
09:37
“Скорпиънс” или ЦРУ: кой написа “Вятърът на промяната”?
24 май 2020 г.
20:17
Идващата нова световна дългова криза и как трябва да се справим с нея
11:30
Иван Николов: Светостта на буквите и раните в София и Скопие от издевателствата над тях
09:29
Манол Пейков: По-ниско ДДС за книги означава по-високи заплати за хората, които правят книги
20 май 2020 г.
14:21
Джордж Фридман: Завръщане в бъдещето – Китай и САЩ
19 май 2020 г.
12:28
Най-много регистрирани британци на борсата за месец от 1996 г.
18 май 2020 г.
19:40
Избръснатото лице на правителството на Нетаняху
15:15
Пред фалит ли е Турция?
17 май 2020 г.
18:26
Нека си броят до 12!
09:20
Български лекар от Ню Йорк: В България ще има втора вълна от COVID-19
14 май 2020 г.
08:20
Скандалът в германските кланици – проблемът не е от вчера
13 май 2020 г.
20:02
Италианският Южен Тирол се позова на автономия и се отблокира
09:10
60% от руснаците няма да почиват това лято
12 май 2020 г.
12:06
SIPRI: Коронавирусът ще изостри конфликтите
09:36
COVID-19 и ромите в България и Централна Европа
10 май 2020 г.
19:20
Усложнения от коронавируса оставят оцелели с тежки болести за години напред
09:56
Експерти посочиха най-замърсените места в самолетите
09 май 2020 г.
17:11
Италия ли е големият проблем на еврозоната? Или Германия?
15:37
България и "Голямата война"
09:24
Венгер: Независимо какво ще решат в Англия, Ливърпул е шампион за всички
08 май 2020 г.
14:13
Климатът до 2070 г. – милиарди заплашени от горещини
09:08
Климатът до 2070 г. – милиарди заплашени от горещини
07 май 2020 г.
19:29
Как се отрази на икономиката на България кризата с испанския грип преди век?

Най-четени от Анализ

Избор на редактора