Още снимки:
test

Преглед на печата

16.09.2018 08.41

Неделните вестници отделят място на страниците си за началото на новата учебна година и състоянието на образованието.

"Можем да имаме добро образование само с добри и мотивирани учители. Затова полагаме всички усилия да гарантираме политическия и бюджетен избор за повишаване на учителските заплати. това заявява министърът на образованието и науката Красимир Вълчев в обръщение по повод първия учебен ден.
"Подкрепяйте децата си и възпитавайте у тях уважение към учителя. Това е начинът да успеем в партньорство да изпълним своята мисия", отправя призиви към родителите министър Вълчев...
Пълният текст на обръщението:
Скъпи ученици, Уважаеми учители, Уважаеми родители, Поздравявам Ви по повод първия учебен ден. Това е празник, който отбелязваме с радост и надежда. Надежда за бъдещето, което е свързано с децата ни. Образованието е най-важната инвестиция за развитието на обществото ни, то ни обединява. Именно затова разговорът за образованието е разговор за бъдещето. Уважаеми родители, ние с Вас имаме обща мисия - да образоваме децата си, да бъдат знаещи, можещи, добри и креативни хора. Само заедно можем да постигнем това. Подкрепяйте децата си и възпитавайте у тях уважение към учителя. Това е начинът да успеем в партньорство да изпълним своята мисия. Уважаеми учители, обществото разчита на вас да се справим с най-важните предизвикателства, пред които сме изправени. Няма друга професия, от която толкова много да зависи бъдещето ни, духовното и социално-икономическото развитие на страната. Можем да имаме добро образование само с добри и мотивирани учители. Затова полагаме всички усилия да гарантираме политическия и бюджетен избор за повишаване на учителските заплати. Същевременно е важно да оправдаваме този избор с реални възходящи образователни резултати. Големите предизвикателства пред Вас учителите са да мотивирате децата да учат, да провокирате въображението им, да ги възпитате и дори да ги вдъхновите да станат утрешното поколение учители. На Вас разчитаме и Ви се доверяваме. Скъпи ученици, това е преди всичко Вашият празник. Стъпките по пътя на знанието са бавни и трудни, но винаги носят видим и траен резултат. Той е гарант за Вашето развитие и успех. Вие сте тези, които създават утрешното общество, които ще съхраните България и българското. Мили първокласници, радвайте се на Вашия първи учебен ден! Пожелавам Ви нестихващо любопитство към новото и познанието. Умението да четете, пишете, смятате и разбирате ще отвори пред Вас нови врати и ще Ви съпътства през целия житейски път. Бъдете здрави и ученолюбиви! Честит празник на всички и на добър час!" - в. "Труд".

В. 24 часа помества интервю с образователния министър за новостите и за продължаващите ремонти в училищата: "Може би най-съществената промяна са нови учебни програми в 3-и, 7-и и 9-и клас като част от политиката към поетапно преминаване към програми, които в много по-голяма степен са ориентирани към ключовите компетентности, които искаме да придобият учениците. В над 50 училища ремонтите продължават. Тази година имаме безпрецедентно голям брой ремонти - в над 1100 училища. Отделно са детските градини. Само по оперативна програма "Региони в растеж" се ремонтират близо 200 училища и детски градини. През следващата година ще са още повече. За съжаление, не може те да се случат само в рамките на три месеца ваканция. Навсякъде обаче ще стартира учебната година. Най-критична е ситуацията в Кърджали, където се ремонтират сгради, в които се обучават 60% от учениците. Ще имаме трудности до края на месеца и в Ихтиман. В Русе се ремонтира едно голямо училище, чиито ученици ще бъдат разпределени между 3 други училища. Съжаляваме за временните неудобства, но пък после децата ще имат по-модерна среда..."

В. "Дневник" отделя място на изискванията към съвременното образование:
"През 2006 г. ЕС препоръчва осем "ключови компетентности за учене през целия живот". Сред тях е "културната компетентност". Точната формулировка: cultural awareness and expression competence се стреми да обвърже двете измерения на образованието в областта на културата и изкуствата: "културна съзнателност" (рецепция) и "културно изразяване" (продукция) - с понятието "компетентност", което предвижда формулирането на конкретни образователни цели по три направления: знания, умения и нагласи.
Става дума за познаване на световната философия, морал, етика, културно наследство, традиции, съвременна и популярна култура, субкултури, медии, културно и езиково разнообразие; умения за критично мислене, разбиране и анализ на идеи, културни произведения и процеси, както и за изразяване на собствени мисли и емоции в творчески форми; убеденост в ползата на културата за личностно израстване и утеха, като социална спойка и портал към общочовешките ценности; уважение към идентичността и възгледите на другите; мотивация за развиване на творческо мислене. С две думи - създаване на съзнателни и отговорни граждани, притежаващи умения, които на пазара на труда ги превръщат в по-ценен ресурс от машините. През 2015 г. експертна работна група анализира практиките в 25 държави и издава наръчник за развиване на културна компетентност. Там се посочват важни специфики на тази компетентност:
- Най-добрият начин хората истински да разберат смисъла на културата и да се ангажират с нея е да я преживеят.
- Достъпът до култура има две измерения: физическата възможност за пряк контакт с произведения на изкуството, и възможността за истинско разбиране на тяхната ценност. - Културната съзнателност представлява: съзнателност за собствените мисли и поведение, за пряката ни социална и физическа културна среда; за местната и националната култура; за културното разнообразие в световен план и междукултурните връзки;
- Културното изразяване може да се свърже с конкретни предмети и програми за обучение по изкуствата, но културната съзнателност се развива едновременно в много предметни области.
- Културната компетентност е проект за учене през целия живот. Тя се изгражда чрез формално, неформално и информално образование, в рамките на съответните етапи на обучение и отвъд тях.
- Културната компетентност зависи едновременно от много институции: училища, читалища, библиотеки, музеи, галерии, кина, театри, опери, оркестри, радио, телевизия, книгоиздатели, електронни медии, организации, занимаващи се с фолклор и занаяти, културни институти в страната и чужбина. На тази база авторите на наръчника препоръчват: - да се направи културата възможно най-достъпна за всички граждани и да се стимулира участието им в културни процеси; - да се интегрира развиването на културна компетентност в училищното образование, като се гарантира качеството; - да се обучават всички преподаватели и помощен персонал в предучилищното, училищното и висшето образование, за да придобият уменията и разбирането, необходими за развиване на културна компетентност;
- да се създадат публично финансирани програми и инструменти, стимулиращи междусекторното сътрудничество между училищата и културни институции;
- да се обменя опит за успешните програми и инструменти, както и за резултатите от тях. Каква е ситуацията у нас Действащият от 2015 г. закон посочва, че препоръчаните от ЕС "ключови компетентности за учене през целия живот" са основни характеристики на общообразователната подготовка в училище. Те са свързани по-конкретно с очакваните резултати, по предмети и етапи на обучение, в съответните стандарти и учебни програми. Същевременно в българското училище съществува дългогодишна традиция на концентрация върху учебното съдържание
- то се предписва детайлно в учебните програми, учителите са длъжни да го преподават и отчитат работата си по този критерий, а постиженията на учениците се измерват основно според способността им да го възпроизвеждат. Всичко това прави съдържанието на практика върховният приоритет на училищното образование. Тази тенденция често се запазва и във висшите училища. Фактът, че развиването на компетентности става в междупредметен план, едновременно в образователните институции и извън тях, през продължителни периоди от време, които надхвърлят регламентираните етапи на обучение, и че в него участват повече хора и институции, също способства отговорността да се размива между отделните заинтересовани страни..."

Вестниците съобщават също, че премиерът Борисов ще се срещне с президента на САЩ Доналд Тръмп.

"Премиерът Бойко Борисов ще се види с Доналд Тръмп в Ню Йорк на 24 септември в рамките на събитие, организирано от американския президент. Това ще е първата среща на двамата държавници, съобщи сайтът epicenter.bg, цитирайки началника на кабинета на министър-председателя Румяна Бъчварова, а от Министерски съвет потвърдиха информацията..." - в. "Сега".

"Доналд Тръмп и Бойко Борисов ще се видят по време на срещата на високо равнище. "Глобален призив за действие за справяне със световния проблем с наркотиците", организирана от президента на САЩ. Както е известно премиерът ще води тази година българската делегация на 73-ото Общо събрание на ООН в Ню Йорк. От кабинета съобщиха още, че българският премиер е получил лична покана от администрацията на Тръмп за събитието, организирано от американския президент. България ще е един от съдомакините на срещата на високо равнище "Глобален призив за действие за справяне със световния проблем с наркотиците"..." - в. "Стандарт".

"Президентът на САЩ Доналд Тръмп е поканил лично премиера Бойко Борисов на срещата на високо равнище "Глобален призив за действие за справяне със световния проблем с наркотиците" на 24 септември, научи "24 часа". Борисов заминава за Ню Йорк на 23 септември, а на 28-и е речта му пред Общото събрание на ООН. Тази визита обаче разпали пак войната между премиера и президента Румен Радев. Решението Борисов да води делегацията бе взето от правителството в сряда. Последното посещение на премиера на сесия на ООН е през 2010 г. Оттогава делегациите са водени от президентите Георги Първанов, Росен Плевнелиев и Румен Радев. Писма между институциите на двамата са се водили още преди два месеца, каза външният министър Екатерина Захариева в петък. Тя уточни, че според правилата на ООН е възможно делегацията да се води от държавен или правителствен глава, както и от външен министър. "В случая в годината на председателството темите, които са глобални, считаме, че тази година е добре премиерът да ни представлява в ООН и в никакъв случай да не говорим за някакви спекулации, които се чуват. Така или иначе миналата година е бил президентът, тази година е редно да отиде премиерът", каза още Захариева. Главният секретар на президента Димитър Стоянов обаче атакува със свой пост във фейсбук. От профила си той попита: "Какво е общото между европредседателството, Западните Балкани и ООН?". Според него няма административен документ, където ясно да е записано, че трябва да има ротация. Недоумява и защо от Външно са приели аргументите на началника на кабинета на премиера - Румяна Бъчварова, а не тези на президента. И продължи с въпроса: "От коя дата е писмото на НК на министър-председателя до МВнР и от коя дата - това на администрацията на президента?". "Явно е много трудно да се говори истината, а те, обикновените хора като мен, я уважават. Добре е все пак да се знае, че политика може и с чест и достойнство да се прави ...", завършва поста си главният секретар на президента. Президентът Румен Радев: МС посочи премиера за ООН, без да ме уведоми ВАНЬО СТОИЛОВ: - Г-н президент, как приемате факта, че правителството реши не вие, а премиерът Бойко Борисов да води тази година българската делегация в ООН? - Чух някакви обилни обяснения от Министерския съвет, които категорично не отговарят на истината. Проблемът изобщо не е дали ще ходи президентът, или премиерът. Проблемът е дали се спазва законът, как се вземат решенията и дали се спазва духът на конституцията.

Министерството на външните работи нотифицира в ООН премиера като ръководител на българската делегация без абсолютно никакво уведомяване и координация с президентството. Всички други впоследствие срещи, писма - те са постфактум. Между другото, от писмата много ясно личи липсата на съгласуване." - в. "24 часа".

Кадровите промени в правителството остават сред водещите теми.

"Две са номинациите, които ГЕРБ ще предложи за нов министър на транспорта. Това каза в Пловдив председателят на парламентарната група на партията Цветан Цветанов, съобщава "Фокус". Кандидатурите ще бъдат обсъдени в понеделник по време на коалиционния съвет. Заместник-председателят на ГЕРБ обаче отказа да назове имената им. По думите му и двете кандидатури са достатъчно добре подготвени и отговорят на изискванията. "Те имат добра професионална биография и много добър експертен потенциал, тъй като работят в администрацията на държавата", посочи Цветанов. В четвъртък посоченият от премиера Бойко Борисов Александър Манолев за нов министър на транспорта се оттегли заради координирани, по думите му, атаки срещу него. Липсата на президентски указ за освобождаването на главния секретар на МВР Младен Маринов, който беше предложен от премиера Бойко Борисов за нов вътрешен министър, се дължи на технически проблем, а не на търсенето на политическа конфронтация, коментира още Цветан Цветанов. Според него това се отдава на отсъствието на Румен Радев от страната и малкото време, което е имал, преди да замине за Рига. "Смятам, че е въпрос на време това да приключи и в сряда да бъдат гласувани новите министерски кресла", добави още Цветанов." - в. "Сега".

"Не смятам, че се задава правителствена криза, правителството в момента е достатъчно стабилно, обяви пред репортери в Пловдив Цветан Цветанов, председател на Парламентарната група на ПП ГЕРБ и заместник-председател на партията, цитиран от Агенция Фокус. "За това говори самият факт, че отчитаме 2.5 милиарда лева излишък и 4% икономически растеж, с който ще приключи календарната година", добави Цветанов. Той посочи, че само преди дни премиерът Бойко Борисов е открил ново предприятие в Пловдив, в което ще работят висококвалифицирани кадри. "Това е нашата цел и това, към което се стремим", каза още Цветанов. Той е убеден, че страната ни се движи в правилната посока с новия бюджет за 2019 година, където се разкрива възможност догодина за фонд "Работна заплата" в бюджетната сфера да има 10%-но увеличение. Според него, това е ясен знак, че правителството предприема реални стъпки да се увеличават доходите на гражданите в България. По думите му, очаква се частният сектор също да увеличи възнагражденията на служителите си, като се вслушат и огледат в това, което прави правителството. "Моята основна задача е да се фокусираме към парламентарната ни дейност, да си провеждаме планираното и да не се съобразяваме с провеждането на определени протести", каза Цветан Цветанов по повод предстоящите утре протести в София." - в. "Стандарт".-

"Кандидатът за нов вътрешен министър Младен Маринов, който в момента е главен секретар на ведомството, да бъде оттеглен "заради тежкия провал на властта в сектор "Сигурност" и превръщането на МВР в бухалка срещу свободното слово. За това се настоява в позиция на обединение "Демократична България" до медиите. "Дори на фона на пълния кадрови и политически банкрут на това управление, кандидатурата на настоящия главен секретар на МВР за вътрешен министър, бележи ново ниво на скандалност и неприемливост", се казва в становището. Аргументите им са, че за Маринов "отдавна са налице тежки съмнения за зависимости от организирания криминалитет на прехода". При неговото лансиране не се прави дори минимален опит да се формулира каквато и да било визия за реформа в МВР, отбелязват още от политическото обединение. Според тях в качеството си на досегашен главен секретар Маринов носи основна отговорност за всички професионални провали, които водят до продължаващ спад на доверието на обществото към полицията и закономерно обосновават оставката на досегашния министър Радев. "Кандидатурата на Маринов е абсолютно емблематична за цялостния модел на управление на сектор "Сигурност" при Бойко Борисов, характеризиращо се с пълзяща криминализация, отказ от реформи и лансиране на напълно непригодни и зависими хора в професионалното и политическо управление на МВР", се казва в позицията. Отбелязва се още, че дори в периода на номинирането на Маринов има два "огромни скандала: пореден тежък пробив в граничния контрол на "Аерогара София" и неоснователното задържане от полицията на журналисти, разследващи тежка корупция". "Неправомерното задържане на журналисти е поредното свидетелство за прибягването към авторитарни практики в името на отбраната на корупционния модел на управление на страната. Затова настояваме остро кандидатурата на Маринов за вътрешен министър да бъде оттеглена и той да бъде освободен и от поста главен секретар", заявяват от "Демократична България". В същото време продължават да настояват и за оставка на цялото правителство." - в. "Дневник".

Днес+

Коментирай статията


Последни от ВАРНА +
11:08
Борисов пристига във Варна за среща с пожарникарите
09:55
Концерт в почит на Тодор Колев днес във Варна
08:07
Варненски полицаи и пожарникари протестират заради заплащането на нощния труд
18 юли 2019 г.
17:20
Защитен свидетел обвинен в убийството на варненски диджей
15:19
Алпинистът Атанас Скатов покори девети осемхилядник
15:12
Ани Николова: Община Варна изпълнява проекти за над 151 млн. лв.
15:10
Варна почете рождението на Апостола
15:00
Двама глобени от съда във Варна за притежание на наркотици
12:06
Жители на с. Константиново ще протестират, ако община Варна не ремонтира улиците
12:03
Изоставен бункер в Морската градина във Варна - дом на бездомни котки и клошари
11:59
Окръжна прокуратура Варна внесе искане за „Задържане под стража“ на обвиняем за убийство от 2015 г.
11:56
885 ученици от Варненско са класирани на втори етап за прием след VII клас
11:45
Районната прокуратура във Варна предаде на съд мъж причинил средна телесна повреда на познат
10:25
Александрина Пендачанска тази вечер на варненска сцена
10:22
Варна отбелязва 182 години от рождението на Васил Левски
10:20
Областно заседание събира днес отглеждащите плодове и зеленчуци във Варна
10:17
РЗИ - Варна търси експерт по лабораторни изследвания
09:06
Без ток днес във Варна ще са...
09:03
Един район без вода днес във Варна
08:15
Преглед на печата
17 юли 2019 г.
15:40
Окръжната прокуратура във Варна предаде на съд мъж за опит за убийство
12:02
Летният сезон е започнал със сериозен спад на туристи и приходи
11:59
Марешки превръща Пощенската палата в хотел
10:39
Съдят бивша служителка на заложна къща, присвоила пари и вещи
09:42
В няколко местности край Варна са възможни електросмущения

Най-четени от ВАРНА +

Избор на редактора