Още снимки:
test

СУ съкращава специални стипендии поради липса на пари за стипендии за успех

28.07.2015 23.37

Публикуваме без редакция отвореното писмо на група студенти от СУ, адресирано до просветния министър Танев и ректора на Софийски университет "Св. Климент Охридски"

Уважаеми проф. дин Илчев,

Пишем Ви по повод безпрецедентната ситуация, създала се около липсата на средства за изплащането на стипендиите за успех и специалните стипендии по проект „Студентски стипендии", съфинансиран от Европейския социален фонд по оперативна програма за „Развитие на човешките ресурси". А именно:

1. Забавянето на изплащането на средствата с над 10 дни и неизпълнение на графика на проекта;

2. Решението на Комисията по стипендиите към СУ „Св. Кл. Охридски" да бъдат ощетени вече класирани студенти за специални стипендии поради липса на средства за стипендии за успех.

Вариантите за решение на проблема с липсата на финансови средства бяха обявени във фейсбук страницата на проект „Студентски стипендии" както следва: „В тези висши училища, където квотите не са надвишени, студентите вече би следвало да са получили стипендиите си. Там, където квотите са надвишени, МОН е превело на висшето училище по-малка сума от необходимата (пропорционално на надвишената квота) и на висшето училище са дадени три възможности: 1. То да компенсира от собствения си бюджет недостига. 2. Висшето училище да намали максималния брой получавани специални стипендии от 5 на 4 или 3. 3. Висшето училище да направи прекласиране на студентите, като въведе допълнителни критерии. 18 висши училища нямат надхвърлени квоти и вече вероятно са се разплатили със студентите си." При невъзможност от страна на университетите за изпълнение на предложение 1. се получава ситуация, в която студентите в различни университети се класират според различни условия. Това обаче не е упоменато в Инструкцията за реда и условията за предоставяне на стипендии за успех и специални стипендии по проект BG051PO001-4.2.06 „Студентски стипендии", осъществяван с финансовата подкрепа на оперативна програма „Развитие на човешките ресурси"

С Протокол № 9 от заседанието на Ректорския съвет, проведено на 23 юни 2015г.,

е взето решение за СУ „Св. Кл. Охридски" да бъде намален броят на изплащаните европейски награди от пет на три поради недостатъчно финансиране от страна на МОН към СУ, което е в размер на 15 170, 04 лв., университетът доплаща 4 830 лв.

Комисията взема решение да „съкрати" специалните стипендии от пет на три, за да има пари за всички класирани за стипендия за успех. Аргументът, публикуван във фейсбук страницата на Студентски съвет, е, че това ще засегне 40 -50 души, а не всички студенти, като другият вариант за изход от ситуацията е „прекласиране". В действителност се случи „декласиране на студенти с по-висок успех и повече извънаудиторна дейност, защото имат повече специални стипендии", за да получат „всички останали студенти, дори и с по-нисък академичен успех" стипендиите си за успех в пълния им размер и/или други да получат специални стипендии. Смятаме това решение за абсолютно несправедливо спрямо най-дейните и отлични студенти на Алма Матер, в разрив с академичния дух и традициите на СУ, както и в противоречие с Правилника на Университета, чл. 134 ал. 2 - „Студентите имат равни права. Единствен критерий за оценка на тяхната дейност и ползване на насърчения е успехът, показан в процеса на обучението".

По информация от социалните мрежи в много други ВУЗ-ове студентите ще получат в пълен размер всички стипендии. Това само по себе си поставя отличните студенти на СУ „Св. Кл. Охридски" в неравностойно положение спрямо тях. Правилата на проекта разглеждат всички студенти редовно обучение, без оглед на типа на финансиране на ВУЗ (държавно или частно) и типа на обучение (държавна поръчка или платено обучение) като равни, участващи в едно състезателно начало, при което водещи фактори са успехът и доказаната извънаудиторна дейност.

Предвид факта, че това са ресурси, получени целево от ЕС, въпросът за равното третиране би следвало също да се взема предвид в корелация с основните европейски ценности. Ако допуснем, че студентите, класирани за пет специални стипендии, ще получат три, студентите, класирани за четири специални стипендии, ще получат три, а студентите, класирани за три, ще получат три, студентите класирани за две, ще получат две, студентите, класирани за една, ще получат една, излиза, че самите студенти в една вътрешно групова извадка не са поставени в равноправни условия на конкурентно начало и се ощетяват едни за сметка на други. Съгласно официално публикуваната статистика на eurostipendii.mon.bg разпределението на европейските награди и стипендии и броят на класираните за СУ спрямо квотите е както следва: Квота/ Класирани Европейски стипендии - 1236/ 1397;

Квота/ Класирани Специални стипендии - 625/ 403.

Видно от таблицата е, че класираните за специални стипендии са по-малко от квотата за специални стипендии, а класираните за стипендии за успех превишават квотата.

Взетото решение да се изземе от бюджета за специални стипендии, като се намали броят им и да се доплатят 4 830 лв., за да се изплати пълният размер за класираните стипендии за успех, е несправедливо. На практика взима от студенти с по-висок успех, класирани за специални стипендии, за да се даде на други, някои с по-нисък успех, също класирани, но за стипендии за успех.

Предложението, отправено от наш колега към ректора на СУ проф. дин Иван Илчев „недостигът на финансовия ресурс да бъде разпределен по равно между всички студенти, класирани за стипендии за успех и специални стипендии, като всички да получат пълния брой стипендии и награди, но в намален размер, пропорционално на недостига на финансов ресурс", не бе прието.

Изразяваме категоричното си несъгласие с решението на МОН за варианта, предложен в т.2 , който дискриминира студентите, положили повече усилия и напълно анулира целите на проекта.

Комисията по стипендиите е взела решение, което в случая е удачно спрямо студентите, които биха били нетърпеливи да изчакат „прекласиране", но абсолютно несправедливо спрямо отличните студенти на СУ „Св. Кл. Охридски".

Специфични цели на проекта, както е упоменато в сайта, са:

1. „Надграждане на успешната практика на процедурите за директно предоставяне BG051PO001-4.2.02 „Студентски стипендии за равен достъп до образование и повишаване на мотивацията за по-добри резултати" 2008-2010 г. и BG051PO001-4.2.04 „Студентски стипендии и награди" 2010-2012 г.;"

Ние:

1.1. Нямаме равен достъп до образование, тъй като сме ощетени спрямо други наши колеги;

1.2. Мотивацията ни за по-добри резултати не се е повишила, тъй като сме постигнали такива, класирали сме се за допълнителни средства, но не са ни изплатени.

2. „Насърчаване на младите хора да развиват творческия си потенциал и иновативност чрез създаване на атмосфера на академична конкуренция;"

Ние:

2.1. Никой от ощетените студенти не се чувства насърчен от проекта „Студентски стипендии". Тъй като всеки от нас е преодолял академичната конкуренция, развил е творческия си потенциал до степен, необходима за насърчаване на дейността си, но въпреки това не е получил заслуженото възнаграждение.

Общата цел на проект „Студентски стипендии" е „гарантиране на справедливост по отношение на равния достъп на студентите до образование и повишаване на тяхната мотивация за по-добра подготовка."

В случая гарантираната справедливост беше изпълнена към мнозинството, за сметка на група студенти. Това само по себе си е дискриминация, която е забранена в Република България. Изпълнителите на проект като „Студентски стипендии" не би следвало да допускат такава ситуация.

Отправяме апел към проф. дин Иван Илчев, ректор на СУ „Св. Кл. Охридски", да бъдат изплатени стипендиите от бюджета на университета. Ако това е невъзможно, университетът да се обърне към МОН за съдействие!

Днес+

Коментирай статията


Последни от Написано от Вас
21:21
Разказът на един оцелял от лагера „Слънчев бряг” край Ловеч.(Статия)
17 юли 2017 г.
13:17
За българската журналистика – без сантимент, но с надежда
06 март 2017 г.
09:51
Как Тодор Живков създаде фалшива икономика
04 март 2017 г.
10:51
Реформаторският блок - Глас народен откриха предизборната си кампания с послание за силна държава
10:50
Божидар Лукарски: Да не разпиляваме десния вот
06 юни 2016 г.
10:06
Откриха новия Le Chef в центъра на Варна със 100 кила и супер шоу пред стотици хора
29 февруари 2016 г.
06:35
Вандали изпотрошиха парапет в центъра на Аспарухово
09 февруари 2016 г.
09:05
ДОСТ - новият политически проект на Местан или повторението на поредния сериал
07 януари 2016 г.
16:21
Младен Енчев: Архивите говорят за генезиса на ДПС
09 ноември 2015 г.
07:19
Гробът на крал Владислав ІІІ Ягело Варненчик е в текето Ак Язълъ Баба в село Оброчище
28 юли 2015 г.
23:37
СУ съкращава специални стипендии поради липса на пари за стипендии за успех
16 юли 2015 г.
23:47
Заслужава си да се опитат: Пури с крем гараш
23:26
В балчишкото село Храброво , тържествено бе открит параклис свети Апостоли Петър и Павел, от Митроп
20:00
От една страна Васко Жеков, Свилен Цонев и компания-от другата запознати с фактите
13 юни 2015 г.
09:29
Историята на една песен Uskudara /TR/ - Ясен месец веч изгрява /БГ/, от Балканите до Египет /ВИДЕО/
11 юни 2015 г.
20:01
10 юни 1990 г: Най-тъжният изгрев в живота ми - комунизмът не си отиде
12:02
Змии плъзнаха из Владиславово
08 юни 2015 г.
22:44
Учреди се местен клуб „Виница“ към СДС- Варна
07 юни 2015 г.
10:23
Риболовът –страст, хоби,антистресово хапче или начин на живот
01 юни 2015 г.
22:29
По случай деня на детето седесари зарадваха децата в онкохематологичното отделение на „Света Марина"
28 май 2015 г.
22:12
Симеон Николов: Компромисите с назначаването на г-жа Нейнски за посланик в Турция
27 май 2015 г.
22:20
Дариха книги на Читалище „Св. Св. Кирил и Методий“
12:45
Проф. Пламен Павлов: Няма по-поразен народ от отровата и черната магия на комунизма от българския
23 май 2015 г.
18:47
Николай Гацев: Мартин Димитров е "тънък" агент на Москва
21 май 2015 г.
12:57
Данчо Ментата - доказателството, че наглостта в политиката се цени като висша благодетел

Най-четени от Написано от Вас

Избор на редактора